Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσόντα, προθεσμίες και ολόκληρες οι προκηρύξεις

1ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο
υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τη διερεύνηση και χαρακτηρισμό  Εντεροβακτηριοειδών που παράγουν ευρέως φάσματος βλακταμάσες και καρβαπενεμάσες σε ανθρώπους και ζώα (CARBATECH)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Μπιλλίνη Χαράλαμπο, χορηγεί υποτροφίες.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Βιοχημείας ΑΕΙ
  • Διδακτορικός τίτλος στη Βιοχημεία
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Προθεσμία: έως Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko.pdf

2ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΕΥΦΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΝΟΡΑΣΗ)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Ιακωβίδη Δημήτριο, χορηγεί υποτροφίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής σε πληροφορική, μαθηματικά και φυσική
  • Διδακτορική διατριβή (μέθοδοι για επεξεργασία, ανάλυση, κωδικοποίηση σημάτων ή εικόνων
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προθεσμία: έως Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko2_0.pdf