Υποτροφίες & Πρακτική

Αριστοτέλειο: 5 διδακτορικές υποτροφίες

Θέματα, απαιτούμενα προσόντα, αιτήσεις, προθεσμίες και ολόκληρες οι προθεσμίες

1ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας» (T1ΕΔΚ-04174), με επιστημονική υπεύθυνη την κα. Στυλιανή Κοκκίνη, Καθηγήτρια του τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ προκηρύσσει μια υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Δίπλωμα Πανεπιστημίου Γεωπόνου (κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων)
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Τροφίμων
 3. Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στην Επιστήμη της Τεχνολογίας Τροφίμων (βεβαίωση τμήματος)
 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2)
 5. Ερευνητική εμπειρία 3 μηνών σχετική με εκχύλιση, απομόνωση, χαρακτηρισμό φυσικών φυτικών προϊόντων

Αίτηση: a19a8f0a-e07f-423f-8ee5-e490c7ec7a94.doc

Προθεσμία: έως Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko1.pdf

2ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τη μείωση διαρροών σε δημοτικά συστήματα ύδρευσης», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Πρίνο, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. προκηρύσσει τρεις υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
 • Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων
 • Αποδεδειγμένη γνώση στα αντικείμενα υδραυλικής των κλειστών αγωγών και σχεδιασμού δικτύων ύδρευσης
 • Ερευνητική εμπειρία 6 μηνών στην επιστήμη υδατικών πόρων 
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)

Αίτηση: 9551a285-34d3-4bbc-bd84-22aa24ad1c32_1.doc

Προθεσμία: έως Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko2.pdf

3ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη», με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Αγγελική Λεμονίδου, καθηγήτρια του τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, προκηρύσσει μια υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Πανεπιστημίου Χημικού Μηχανικού
 • Υποψήφιος διδάκτορας στο τμημα Χημικών Μηχανικών στο πεδίο των ενεργειακών διεργασιών
 • Αποδεδειγμένη Γνώση λογισμικού Matlab και ASPEN
 • Μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό στην περιοχή της ενέργειας
 • Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)

Αίτηση: c965c836-7f5b-40fa-83cf-a228bf90fc2d.doc

Προθεσμία: έως Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko3.pdf