Υποτροφίες & Πρακτική

3 υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Θέμα 1ο: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαδικασίες Συναρμολόγησης και Σύνδεσης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με Εκτύπωση LASER», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μιχαηλίδη, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών προκηρύσσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα-πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα «Διεργασίες και Τεχνολογία Υλικών»
 • Υποψήφιοι διδάκτορες τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε αντικείμενο σχετικό με την μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών (βεβαίωση τμήματος)
 • Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο επιστήμη των υλικών
 • Ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο επιστήμη των υλικών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktorikoapth1.pdf

Θέμα 2ο: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Sun Clim: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλιακής Ψύξης και Θέρμανσης», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μιχαηλίδη, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών προκηρύσσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Δίπλωμα-πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (Π.Ε.)
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστημονική περιοχή «Διεργασίες και Τεχνολογία Υλικών»
 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2
 4. Υποψήφιοι διδάκτορες τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε αντικείμενο σχετικό με την μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών (βεβαίωση τμήματος)

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktorikoapth2.pdf

Θέμα 3ο: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνολογίες Ρομποτικής και Διαδικτύου των Πραγμάτων για την Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, προκηρύσσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πανεπιστημίου
 • Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου σε αντικείμενο σχετικό με τη Μοντελοστραφή Μηχανική Λογισμικού (βεβαίωση τμήματος)
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο την Μοντελοστραφή Μηχανική Λογισμικού 

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktorikoapth3.pdf

Προθεσμία: έως Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

*Η παραπάνω προθεσμία ισχύει για όλα τα παραπάνω θέματα