Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές υποτροφίες από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Θέμα υποτροφίας, απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία και τρόποι επικοινωνίας

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης», προτίθεται να απασχολήσει έναν υπότροφο.

Θέμα Υποτροφίας: Ανάπτυξη τεχνικών βαθιάς μάθησης και εφαρμογές τους στην ανάκτηση μουσικής πληροφορίας και ανάλυσης και αναγνώρισης εικόνων κειμένου

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Υποψήφιοι διδάκτορες φοιτητές εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. 
  • Ευχέρεια προγραμματισμού σε Javascript, Python, C/C++
  • Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Προθεσμία: έως Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-κα Β. Παναγοπούλου

E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 210 6875303