Υποτροφίες & Πρακτική

Α.Π.Θ: 1 διδακτορική και 3 μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Απαιτούμενα προσόντα για κάθε ειδικότητα, προθεσμία και ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G-IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σωτήριο Γούδο, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Φυσικής προκηρύσσει τρεις υποτροφίες διδάκτορα και μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

[1 Διδάκτορας - Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος]

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός
 2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ραδιοηλεκτρολογίας
 3. Διδάκτορας Φυσικός
 4. Επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία 12 μηνών στη σχεδίαση κεραιών, τις ηλεκτρομαγνητικές μετρήσεις και την ανάπτυξη δικτύων τηλεμετρίας 

[1 Διδάκτορας -  Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος]

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ραδιοηλεκτρολογίας
 • Διδάκτορας Φυσικός
 • Επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία 6 μηνών στη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή κυκλωμάτων

[1 Διδάκτορας - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ]

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
 2. Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
 3. Επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία 6 μηνών στη προσομοίωση δικτύων και ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης

[1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος]

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ραδιοηλεκτρολογίας
 • Υποψήφιος διδάκτορας Φυσικός (βεβαίωση τμήματος)
 • Αποδεδειγμένη γνώση του πακέτου λογισμικού Ansys HFSS 

Προθεσμία: έως Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 82e3fac0-c938-46bd-a842-f351a463b233.pdf

Πληροφορίες: 

-ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τηλέφωνο: 2310-998600