Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές υποτροφίες στις Αναδυόμενες Τεχνολογίες 6G (Φινλανδία)

Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία, διάρκεια, στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο του Oulu είναι ένα διεθνές πανεπιστήμιο επιστημών, το οποίο δημιουργεί καινοτομία για το μέλλον, την ευημερία και τη γνώση μέσω της διεπιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης. Ανοικτές θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες με επίκεντρο την ασύρματη συνδεσιμότητα,υπολογιστική και ευφυΐα, RF και κεραίες ή πειραματικό δίκτυο δοκιμών προς 6G.

Η έρευνα στοχεύει στην ανακάλυψη νέων καινοτόμων συνδυασμών αυτών των τομέων τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων και τη σωστή λειτουργία των εφαρμογών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην επιστήμη των υπολογιστών, στην ηλεκτροτεχνία ή στη μηχανική 
 • Ενθουσιώδης προσέγγιση για την έρευνα
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Δικαιολογητικά σε αρχείο PDF:

 1. Συστατικές επιστολές και στοιχεία ειδικών
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα και μετάφραση πτυχίων
 4. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 5. Προηγούμενη εμπειρία στον αντίστοιχο τομέα
 6. Επιστολή με ερευνητικά ενδιαφέροντα, λόγους συμμετοχής, στόχοι 
 7. Προηγούμενη μελέτη ή έρευνα
 8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Προθεσμία: έως Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Τοποθεσία: Oulu, Φινλανδία

Διάρκεια: 3 χρόνια

Πληροφορίες:

*Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου: ΕΔΩ

*Ιστοσελίδα: ΕΔΩ

*E-mail: [email protected]