Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταδιδακτορικές σπουδές στην Σουηδία

Ερευνητικά πεδία, κριτήρια επιλογής, διάρκεια, προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας

Το τμήμα Building Technology, διεξάγει έρευνες με θέματα που αφορούν τον Σχεδιασμό και την Επιστήμη των Υλικών.

Ερευνητικά Πεδία:

 • Μηχανική
 • Επιστήμη των υλικών
 • Προηγμένη δομική σχεδίαση
 • Δομική δυναμική
 • Φυσική των κτιρίων
 • Μοντελοποίηση πεπερασμένων στοιχείων

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Διδακτορικό πτυχίο
 2. Εμπειρία έρευνας στην τεχνολογία κτιρίων
 3. Διεξαγωγή ομαδικής έρευνας
 4. Άριστη γνώση Αγγλικών
 5. Γνώση Σουηδικών (επιθυμητό)
 6. Διδακτικές δεξιότητες 
 7. Εμπειρία σε έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα της τεχνολογίας κτιρίων
 8. Εμπειρία σε πειραματικές μεθόδους στους ερευνητικούς τομείς
 9. Καλή χρήση Η/Υ

Διάρκεια: 2 χρόνια

Προθεσμία: έως Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Τοποθεσία: Πανεπιστήμιο Linnaeus, Växjö, Σουηδία

Πληροφορίες: 

-Thomas K. Bade

E-mail: [email protected]

-Camilla Andersson

E-mail: [email protected]

-Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου: ΕΔΩ