Υποτροφίες & Πρακτική

4 διδακτορικές υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Θέματα, ειδικότητες, απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

1ο Θέμα: [2 διδακτορικές υποτροφίες]

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ημιδιάφανα Οργανικά και Εκτυπωμένα Φωτοβολταϊκά για Ενεργειακά Aποδοτικά Θερμοκήπια Μεσογειακού Τύπου», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Λογοθετίδη, καθηγητή Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ προκηρύσσει δύο υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα.

(Φυσικός υποψήφιος διδάκτορας)

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο Φυσικού 
 2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Νανοτεχνολογίες
 3. Υποψήφιος Διδάκτορας στην ερευνητική περιοχή των Νανοτεχνολογιών (βεβαίωση τμήματος)
 4. Ερευνητική Εμπειρία σε Έργα συναφή της Νανοτεχνολογίας 18 μηνών
 5. Αποδεδειγμένη γνώση ειδικών πακέτων λογισμικού θεωρητικής προσομοίωσης ηλεκτρονικών ιδιοτήτων για υλικά οργανικών
 6. Αναλυτική βαθμολογία
 7. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)

(Φυσικός Υποψήφιος Διδάκτορας)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο στον τομέα της Φυσικής
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Νανοτεχνολογίες
 • Υποψήφιος Διδάκτορας στις Νανοτεχνολογίες
 • Ερευνητική Εμπειρία σε Έργα συναφή της Νανοτεχνολογίας 
 • Αποδεδειγμένη γνώση σε μέτρηση-ανάλυση οπτικών με οπτικές φασματοσκοπικές τεχνικές σε λεπτά υμένια και νανοϋλικά
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktorikoapth.pdf

2ο Θέμα: [Μια διδακτορική υποτροφία]

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμο σύστημα δόμησης φέρουσας οπλισμένης τοιχοποιίας με αντισεισμικά, θερμομονωτικά και ενεργειακά, φιλικά προς το περιβάλλον, χαρακτηριστικά», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μάνο, Ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. προκηρύσσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

(Υποψήφιος διδάκτορας πολιτικός μηχανικός Π.Ε)

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο του αντισεισμικού σχεδιασμού τεχνικών έργων
 3. Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο αντικείμενο της σεισμικής συμπεριφοράς δομικών συστημάτων από φέρουσα τοιχοποιία Πολιτικού Μηχανικού
 4. Πολύ καλή γνώση αγγλικών (Επίπεδο Γ1)
 5. Αποδεδειγμένη γνώση σε προηγμένα λογισμικά πεπερασμένων στοιχείων με πεδίο εφαρμογής την δυναμική, σεισμική απόκρισης δομικών συστημάτων και κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko1apth.pdf

3ο Θέμα: [Διδακτορική υποτροφία)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη συστήματος για μείωση του κόστους μετατροπής υφιστάμενου κτηρίου σε σχεδόν ενεργειακά αυτοδύναμο μέσω βέλτιστης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας καθώς και αποδοτικότερης χρήσης των ηλεκτρικών καταναλώσεων», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Μαδεμλή, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ προκηρύσσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

(Υποψήφιος διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών)

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Υποψήφιος διδάκτορας σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών με αντικείμενο συναφές με ανάπτυξη βέλτιστων τεχνικών ελέγχου σε ηλεκτροκινητήρια συστήματα
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2)
 • Αποδεδειγμένη γνώση σχετική με έλεγχο σερβοκινητήριων συστημάτων και ηλεκτρονικών ισχύος
 • Επαγγελματική εμπειρία 18 μηνών στην ανάπτυξη προγραμμάτων σε Η/Υ

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko2apth.pdf

Προθεσμία: έως Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

*Η προθεσμία ισχύει για όλα τα παραπάνω θέματα.