Υποτροφίες & Πρακτική

12 διδακτορικές υποτροφίες στον τομέα γήρανσης (Γερμανία)

Ερευνητικό πεδίο, απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια, προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας

Η Σχολή Cologne που ασχολείται με έρευνες γήρανσης, συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Max Planck και δίνουν βάση στα εξής θέματα: αντοχή άγχους, βιολογία της γήρανσης και έρευνα μεταβολισμού. Βασίζονται στις βιοεπιστήμες.

Ερενητικό πεδίο:
-Βιολογία, παράγοντες, γήρανση

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Κυτταρική-Μοριακή-Γενετική  Βιολογία ή στη Βιοχημεία
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Διάρκεια: 3 χρόνια 

Προθεσμία: έως Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Ηλεκτρονική αίτηση: ΕΔΩ

Για περαιτέρω πληροφορίες στείλτε μήνυμα στα Αγγλικά στο e-mail: [email protected]