Υποτροφίες & Πρακτική

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: νέες διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες, ολόκληρες προκηρύξεις

Θέμα 1ο: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο
υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Συγκαλλιέργεια: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας χρήσης πόρων και της βιωσιμότητας των θερμοκηπιακών καλλιεργειών(CasH)», ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με Υποψήφιο Διδάκτορα.

[Ένας Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωπόνος]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ 
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην
  • αειφορική διαχείριση υδατικού περιβάλλοντος
  • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Εγγεγραμμένος Υποψήφιος Διδάκτορας σε θεματικό πεδίο συναφές με το αντικείμενο έργου

Προθεσμία: έως Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktorikothessalia.pdf

Θέμα 2ο: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα για την κυτταρική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας (iStemTheOS)», ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με τον μεταδιδάκτορα.

[Μεταδιδάκτορας Μοριακός Βιολόγος]

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Βιοϊατρικές επιστήμες ή Γενετική Ανθρώπου
  3. Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο Γενετικής του Ανθρώπου
  4. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  5. Αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης μικροσκοπίου φθορισμού και τεχνικών ανάλυσης εικόνων

Προθεσμία: έως Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktorikothessalia.pdf