Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία, ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση κατολισθήσεων με συνδυαστική ανάλυση δεδομένων UAV, συμβολομετρίας DInSAR και επίγειων σαρωτών λέιζερ (TLS). "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Νικολακόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

  • Απόφοιτοι Τμημάτων Γεωλογίας και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • Υποψήφιοι διδάκτορες με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  1. Πολύ καλή γνώση συμβολλομετρίας
  2. Πολύ καλή γνώση στην Τηλεπισκόπηση
  3. Πολύ καλή γνώση στην επεξεργασία εικόνων ραντάρ
  4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων: ΕΔΩ

Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Προθεσμία: έως Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktorikopanepistimiopatron.pdf

Πληροφορίες:

-κος Νικολακόπουλος

Ε-mail: [email protected]