Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Προσόντα, δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υποατομικής Φυσικής της Ολλανδίας σε συνεργασία με τη Θεωρητική ομάδα "Nikhef" χορηγεί μεταδιδακτορικές υποτροφίες σε ερευνητές στον τομέα της φυσικής επιστήμης και συγκεκριμένα στη βαρύτητα των κυμάτων και στη φαινομενολογία.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Πανεπιστημιακές σπουδές σε θετικές επιστήμες (κυρίως στη φυσική)
  • Διδακτορικό δίπλωμα στη φυσική
  • Άριστη γνώση Αγγλικών 
  • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας

Δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφα πτυχίων 
  3. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  4. Λίστα με τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικό περιοδικό
  5. Επιστολή με τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα
  6. Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς (+στοιχεία ειδικών)

*Στείλτε το βιογραφικό και τα δικαιολογητικά στα Αγγλικά και τις απορίες σας στο e-mail: [email protected]

Διάρκεια: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης

Προθεσμία: έως 20 Δεκεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ & ΕΔΩ