Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταδιδακτορικές θέσεις στο Λουξεμβούργο

Προσόντα, προθεσμίες

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Ασφάλειας, Αξιοπιστίας και Εμπιστοσύνης (SnT) καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν διδακτορικό δίπλωμα και ενδιαφέρον στον γενικό τομέα των ασύρματων επικοινωνιών να κάνουν αιτήσεις.

Το κέντρο επεκτείνει αυτήν την περίοδο τις ερευνητικές του δραστηριότητες και επιδιώκει ερευνητές υψηλής εξειδίκευσης που επιθυμούν να συνεχίσουν την έρευνα σε στενή συνεργασία με τους εταίρους.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην ηλεκτρολογία, επιστήμη υπολογιστών ή στα εφαρμοσμένα μαθηματικά
  • Γνώσεις ανάπτυξης σε MATLAB ή C++
  • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
  • Εκτεταμένη πείρα σε επίπεδο έργου (FP7 / H2020, ESA και Βιομηχανία) και δημοσιεύσεις σε ορισμένα από τα ακόλουθα θέματα:

- Δορυφορικές επικοινωνίες
- Επεξεργασία σημάτων πολλαπλών χρήσεων - πολλαπλών κεραιών
- Αλυσίδα συγχρονισμού
- Κωδικοποίηση και τροποποίηση
- Ραδιοεπεξεργασία με λογισμικό
- Μη γραμμικά δορυφορικά κανάλια

Στείλτε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, λίστα με δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές και στοιχεία ειδικών, δήλωση έρευνας και ενδιαφέροντα υποψηφίου), στα Αγγλικά στα εξής e-mail: [email protected] , [email protected] και [email protected]

Προθεσμία: έως 1 Μαρτίου 2019 

(Τα βιογραφικά που θα σταλούν γρήγορα θα ληφθούν περισσότερο υπόψιν)

Πληροφορίες: 

Στα παραπάνω e-mail αλλά και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου: ΕΔΩ