Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Πατρών: Διδακτορικές υποτροφίες

Απαραίτητα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρες προκηρύξεις

Ολοκληρώνεται, αύριο Τετάρτη, (5/12), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις δύο υπουτροφίες που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών.

1ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 • Απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλολογίας
 • Υποψήφιοι διδάκτορες
 • Γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας»

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Καλή γνώση Ιστορία της Ελληνικής
 2. Καλή γνώση Ιστορική Γλωσσολογία
 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Δικαιολογητικά: 

 • Διαβιβαστικό πρότασης
 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία: έως Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktorikoistoriaellinikisglossas.pdf

Πληροφορίες:

-Κατεύθυνση Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας

Τηλέφωνο: 2610-997625

-κος Θ. Μαρκόπουλος

E-mail: [email protected]

2ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 • Απόφοιτοι των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, Χημείας
 • Υποψήφιοι διδάκτορες με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Κατάλυση και Επιστήμη Επιφανειών»

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Καλή γνώση στον τομέα ετερογενής κατάλυσης
 2. Καλή γνώση στη χημεία επιφανειών
 3. Καλή γνώση στη Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ
 4. Καλή γνώση στη σύνθεση καταλυτών
 5. Καλή γνώση στον τομέα της θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης
 6. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 7. Καλή γνώση στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, Origin, Casa XPS)

Δικαιολογητικά: 

 • Διαβιβαστικό πρότασης
 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία: έως Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Ολοκληρη η προκήρυξη: didaktorikokatalysikaiepistimiepifaneion.pdf

Πληροφορίες:

-κος Γεώργιος Κυριακού

E-mail: [email protected]

-κα Στυλιανή Κέννου

E-mail: [email protected]