Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες - Ολόκληρες προκηρύξεις

1ο Θέμα: [Διδακτορική Υποτροφία - Υποψήφιος Διδάκτορας Ιστορικός] 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο-Δίπλωμα Πανεπιστημίου Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο αντικείμενο της Ιστορίας
 • Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σύγχρονης ιστορίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko.pdf

2ο Θέμα: [Μεταδιδακτορική Υποτροφία - Ιστορικός Μεταδιδάκτορας] 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπσιτημιακό πτυχίο στον τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Μεταπτυχιακό και διδακτορικός τίτλο στο γνωστικό πεδίο της Ιστορίας 19ου-20ου αιώνα
 • Ερευνητική-εργασιακή εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους στο γνωστικό πεδίο
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko1.pdf

3ο Θέμα: [Μεταδιδακτορική Υποτροφία - Ιστορικός Μεταδιδάκτορας]

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπωλα-πτυχίο στην Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Διδακτορικός τίτλος στο πεδίο ψηφιακού σχεδιασμού, ψηφιακών εκθεμάτων, αρχειακών ή ιστορικών ή μουσειακών συλλογών
 • Εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία στο σχεδιασμό ιστοτόπων με πολιτισμικό περιεχόμενο 

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko2.pdf

4ο Θέμα: [Μεταδιδακτορική Υποτροφία - Ιστορικός Μεταδιδάκτορας]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πανεπιστημιακό δίπωλα-πτυχίο στην Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
 2. Διδακτορικός τίτλος στο γνωστικό πεδίο της σύγχρονης ιστορίας
 3. Ερευνητική ή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο τεκμηρίωσης ιστορικού και αρχειακού πληροφοριακού ή οπτικοακουστικού υλικού
 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko3.pdf

5ο Θέμα: [Μεταδιδακτορική Υποτροφία - Ιστορικός Μεταδιδάκτορας] 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πανεπιστημιακό δίπωλα-πτυχίο στην Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Διδακτορικός τίτλος στο γνωστικό πεδίο του Κινηματογράφου και των ΜΜΕ

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko4.pdf

Προθεσμία: έως Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-κος Θεόδωρος Κοντός 

E-mail: [email protected]

-κα Ευαγγελία Βασίλαρου

E-mail: [email protected]