Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες στην Ολλανδία

Προσόντα, διάρκεια, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υποατομικής Φυσικής της Ολλανδίας σε συνεργασία με τη Θεωρητική ομάδα "Nikhef" χορηγεί μεταδιδακτορικές υποτροφίες για μεταδιδάκτορες ερευνητές στον τομέα της θεωρητικής φυσικής σωματιδίων.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Πανεπιστημιακές σπουδές σε αντίστοιχη κατεύθυνση
  • Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές κλάδο
  • Άπταιστα Αγγλικά
  • Γνώσεις στον τομέα της θεωρητικής φυσικής σωματιδίων
  • Καλή χρήση Η/Υ
  • Γνώσεις λογισμικού 

Διάρκεια: 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης

Προθεσμία: έως Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-Professor Robert Fleischer

E-mail: [email protected]

-Ιστοσελίδα "Nikhef": ΕΔΩ