Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για ανατολικές ασιατικές σπουδές

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες, e-mail επικοινωνίας

Το GEAS (Graduate School of East Asian Studies), χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες σε κοινωνικές επιστήμες που αφορούν τις ανατολικές ασιατικές χώρες. 

Ερευνητικοί τομείς:

 • Προέλευση και αλλαγή των ιδρυμάτων στην Ανατολική Ασία
 • Επιπτώσεις θεσμών στις διαδικασίες που σχετίζονται με παγκοσμιοποίηση και εκσυγχρονισμό στην Ανατολική Ασία

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα με άριστο βαθμό σε μελέτες περιοχών και γλωσσών
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς: Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες) με έμφαση στην Ανατολική Ασία
 3. Πιστοποιητικό Αγγλικών σε άριστο επίπεδο
 4. Γλωσσικές δεξιότητες σε Κινέζικα, Ιαπωνικά ή Κορεάτικα (επίπεδο Β2)

Δικαιολογητικά: 

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, ερευνητική-επαγγελματική εμπειρία)
 • Επιστολή επιστημονικού ενδιαφέροντος
 • Σύντομη περιγραφή του υποθετικού θέματος διατριβής
 • Χρονοδιάγραμμα για τη διατριβή
 • Αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών ξένων γλωσσών 
 • Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς

Στείλτε τα δικαιολογητικά στα Αγγλικά στο e-mail: [email protected]

Αίτηση στην Ιστοσελίδα Οργανισμού: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Τοποθεσία: Γερμανία