Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ολόκληρη προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο μεταπτυχιακών υποτρόφων.

[Μηχανικός Πληροφορικής ΠΕ]

Αντικείμενο Α:

 1. Έρευνα και ανάπτυξη μοντέλων αλληλεπίδρασης ανθρώπου με ρομπότ
 2. Εργαστηριακές δοκιμές των μοντέλων και βελτιώσεις
 3. Ανάπτυξη λογισμικού οπτικής ανάλυσης

Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πληροφορικής (ΤΕ)
 • Μεταπτυχιακός Φοιτητής σε αντικείμενο Πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες)
 • Δημοσιευμένο έργο στον τομέα της ρομποτικής ή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 • Γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Python

[Μηχανικός Πληροφορικής ΠΕ]

Αντικείμενο Β: 

 1. Δράσεις εκπαιδευτικού - παιδαγωγικού σχεδιασμού στην ειδική εκπαίδευση
 2. Έρευνα και ανάπτυξη μοντέλων αλληλεπίδρασης ανθρώπου με ρομπότ
 3. Εργαστηριακές δοκιμές των μοντέλων και βελτιώσεις

Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πληροφορικής (ΠΕ)
 • Μεταπτυχιακός Φοιτητής σε αντικείμενο Πληροφορικής
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 • Δημοσιευμένο έργο στον τομέα της Ρομποτικής ή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 • Γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Python

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία: έως Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Για πληροφορίες, τηλέφωνήστε: 2510462203

Ολόκληρη η προκήρυξη: osznoxni-k7i.pdf