Υποτροφίες & Πρακτική

2 υποτροφίες από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Απαραίτητα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες, ολόκληρες οι προκηρύξεις

1η υποτροφία: ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ). Μία ανταποδοτική υποτροφία. Έργο: Ανάπτυξη νανο-μεμβρανών «επόμενης γενιάς» και οι εφαρμογές τους σε χαμηλής ενέργειας συστήματα αφαλάτωσης μεμβράνης με μηδενική απώλεια υγρών» «NAMED».

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Μηχανικού Πετρελαίου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 2. Συναφές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

Δικαιολογητικά: 

 • Πρόταση για επιλογή προσωπικού
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας

Απορίες: ΕΔΩ

Ύψος υποτροφίας: 18.000€

Διάρκεια: 18 μήνες με δυνατότητα επέκτασης

Προθεσμία: έως Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 80256.pdf

2η υποτροφία: ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ). Μία ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου: Νανοενισχυμένο ευφυές αντιπαγωτικό οδόστρωμα (ΝΕΑ ΟΔΟΣ).

Απαραίτητα Προσόντα: 

 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα σε νανοσύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο

Δικαιολογητικά:

 • Πρόταση για επιλογή προσωπικού
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας 

Ύψος υποτροφίας: 36.000€

Διάρκεια: 18 μήνες με δυνατότητα επέκτασης

Προθεσμία: έως Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 80253.pdf