Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Έρευνας "Helmholtz" στη Γερμανία

Ερευνητικά πεδία, τι προσφέρει το ινστιτούτο, προσόντα, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Το Διεθνές Ινστιτούτο Επιγενετικής Έρευνας "Helmholtz", που εδρεύει στη Γερμανία, έχει πλήρες χρηματοδοτούμενες διδακτορικές θέσεις. 

Ερευνητικά πεδία: 

 1. Επιγενετική κληρονομιά
 2. Δυναμική χρωματίνης
 3. Μοριακή μηχανική
 4. Κυτταρική πλαστικότητα
 5. Επαναπρογραμματισμός επιγενετικών
 6. Μεταγραφική έρευνα
 7. Υπολογιστική βιολογία
 8. Επιγενετικές και μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις
 9. Γονιδιωματική βιοπληροφορική
 10. Βιοπληροφορικός προγραμματισμός
   

Το Ινστιτούτο σας προσφέρει:
- Ερευνητικά έργα
- Προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών
- Διεπιστημονικό και δυναμικό διεθνές δίκτυο
- Ατομική εξέλιξη και υποστήριξη σταδιοδρομίας

Προσόντα: 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο σε αντίστοιχο τομέα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση της γερμανικής γλώσσας
 • Ερενητικές δραστηριότητες (επιθυμητό)
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (επιθυμητό)

Προθεσμία: έως Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Τοποθεσία: Γερμανία

Στείλτε το βιογραφικό σας και τις απορίες σας στα e-mail: [email protected] και [email protected]