Υποτροφίες & Πρακτική

4 νέες υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Προσόντα, δικαιολογητικά, αιτήσεις, προθεσμίες - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

1ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυείς όψεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μάνο, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. προκηρύσσει δύο υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα.

[Υποψήφιοι διδάκτορες Ιατροί]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
 • Υποψήφιος Διδάκτορας στο πεδίο της Γενικής Χειρουργικής (βεβαίωση τμήματος)
 • Επαγγελματική Κλινική εμπειρία στη χειρουργική ήπατος & στη διαχείριση ασθενών με ηπατικές νόσους και ηπατικούς όγκους τουλάχιστον 6 μηνών

Δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση: 6ed83d42-921e-4644-a131-5c219cb58ad2.doc
 2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Ολόκληρη η προκήρυξη: 25e80357-a15b-4f0a-b9eb-ec09a2533c07.pdf

Προθεσμία: έως Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-κα. Βασιλική Ρατίδου (Τηλέφωνο: 2310991508)

-Υπεύθυνος Αναπληρωτής Καθ. Γ. Τσουλφάς

Τηλέφωνο: 2310-996789

Ε-mail: [email protected]

-ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τηλέφωνα: 2310994009, 2310994026 & 2310994082

2ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυείς όψεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μάνο, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. προκηρύσσει δύο υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα.

[Υποψήγιοι Διδάκτορες Πολιτικοί Μηχανικοί]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στο αντικείμενο του αντισεισμικού σχεδιασμού τεχνικών έργων
 • Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο αντικείμενο σεισμικής συμπεριφοράς δομικών συστημάτων από φέρουσα τοιχοποιία Πολιτικού Μηχανικού
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (Επίπεδο Γ1)
 • Αποδεδειγμένη γνώση σε λογισμικά πεπερασμένων στοιχείων με πεδίο εφαρμογής δυναμική και σεισμική απόκρισης δομικών συστημάτων και κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση: c0142b4c-03c4-48ba-93c2-ed708a018ee5.doc
 2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Ολόκληρη η προκήρυξη: c1bd4cee-5607-488e-96c8-bcc070c39de3.pdf

Προθεσμία: έως Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνα: 2310- 995652, 2310-995653

-ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τηλέφωνα 2310994009, 2310994082 & 2310994026