Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Κύπρου

Καθήκοντα, προσόντα, προθεσμία και πληροφορίες

Το Κυπριακό Ινστιτούτο (CyI- EEWRC) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρό επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό, με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες και τη διεπιστημονική έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές.

Η CyI, μέσω των καθιερωμένων ερευνητικών κέντρων της, ασχολείται με θέματα που είναι σημαντικά τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η έρευνα θα βασίζεται στο τμήμα Επιστημών Υδάτων και Θαλάσσιων Επιστημών του Κέντρου Ερευνών Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού (EEWRC) με ευκαιρίες συνεργασίας με τις άλλες διευθύνσεις του ευρωπαϊκού ΚΠΜΑ.

Καθήκοντα:

  1. Δημιουργία και διαχείριση υδρομετεωρολογικών αισθητήρων πεδίου
  2. Διαχείριση καταγραφών και ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων
  3. Αναλύστε δείγματα εδάφους και νερού στο εργαστήριο
  4. Ανάπτυξη μεθόδων για ποσοτική εκτίμηση στα γεωργικά, περιβαλλοντικά & υπογειακά συστήματα

Προσόντα: 

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Υδρολογία, Υδρογεωλογία ή Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στην πειραματική έρευνα πεδίου
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανεξάρτητη πειραματική υδρολογική έρευνα
  • Αρχείο δημοσιεύσεων ISI που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους
  • Ισχυρή αναλυτική ικανότητα διαχείρισης μεγάλων συνόλων δεδομένων
  • Άριστη γνώση Αγγλικών & Ελληνικών 

*Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα με την επιστολή ενδιαφέροντος και τις συστατικές επιστολές (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας). Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στα αγγλικά και σε μορφή PDF.

Αριθμός αναφοράς: EEWRC_PDFH_18_12

Προθεσμία: έως Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Πληροφορίες:

-Ε-mail: [email protected] (Adriana Bruggeman)

-Κυπριακό Ινστιτούτο: ΕΔΩ