Υποτροφίες & Πρακτική

Yποτροφίες από το "Karolinska" (Σουηδία)

Δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

1η υποτροφία: Το Τμήμα Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας (CMB), του ινστιτούτου "Κarolinska" διεξάγει έρευνα και εκπαίδευση στην κυτταρική βιολογία, τη μοριακή βιολογία, την αναπτυξιακή βιολογία, τη βιολογία των βλαστικών κυττάρων, τη βιολογία του καρκίνου και των λοιμώξεων. Προκηρύσσονται μεταδιδακτορικές θέσεις σε βιολογία RNA και στην αναδιαμόρφωση χρωματίνης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα στη βιολογία κυττάρων
 • Διδακτορικό δίπλωμα στη μοριακή βιολογία ή στη βιοχημεία
 • Προηγούμενη εμπειρία σε μοριακούς μηχανισμούς μη κωδικοποίησης RNA&λειτουργιών χρωματίνης και σχετικές τεχνικές
 • Εμπειρία σε βιοχημικές προσεγγίσεις

Δικαιολογητικά: (σε αγγλική γλώσσα)

 1. Βιογραφικό σημείωμα και προσόντα
 2. Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων
 3. Μια σύνοψη της τρέχουσας εργασίας
 4. Μια προσωπική επιστολή
 5. Αντίγραφο μεταγραφών πανεπιστημίο και τελικών βαθμών
 6. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Διάρκεια: 12 μήνες έως 2 χρόνια

Προθεσμία: έως Τετάρτη 31 Οκτωμβρίου 2018

Κωδικός: 2-4559/2018

Τοποθεσία: Σουηδία

Πληροφορίες: 

-Professor Marianne Farnebo

E-mail: [email protected]

2η υποτροφία: Το Τμήμα Ιατρικής του ινστιτούτου "Karolinska" αποτελείται από διάφορες μονάδες που χωρίζονται σε διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. Οι δραστηριότητες του τμήματος είναι η έρευνα, η διδακτορική εκπαίδευση και η προπτυχιακή εκπαίδευση για φοιτητές ιατρικής και βιοϊατρικής. Η έρευνα έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: την αλλεργία, την καρδιαγγειακή ιατρική και τις φλεγμονώδεις ασθένειες. Προκηρύσσονται μεταδιδακτορικές θέσεις στην μεταγραφική ανοσολογία με επίκεντρο την ανάπτυξη αυτοανοσίας.

*Η έρευνα βασίζεται σε ιατρικούς τομείς. 

Δικαιολογητικά: (σε αγγλική γλώσσα)

 1. Βιογραφικό σημείωμα και προσόντα
 2. Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων
 3. Μια σύνοψη της τρέχουσας εργασίας
 4. Μια προσωπική επιστολή
 5. Αντίγραφο μεταγραφών πανεπιστημίο και τελικών βαθμών
 6. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Κωδικός Έργου: 2-5283/2018

Προθεσμία: έως Παρασκευή 26 Οκτωμβρίου 2018

Τοποθεσία: Σουηδία

Πληροφορίες:

-Hanna Brauner

Τηλέφωνο: +46-8-51770000

E-mail: [email protected]

-Niklas Andersson

E-mail: [email protected]