Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Τεχνολογικό Παν/μιο του Tampere

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες

Διδακτορική υποτροφία στον τομέα της ενεργειακής, χημικής & περιβαλλοντικής μηχανικής. Η Διδακτορική Σχολή Βιομηχανικών Καινοτομιών (DSII), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Tampere (TUT) διερευνά ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. 

*Το DSII προσφέρει στους σπουδαστές:

 • Μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσουν έρευνα διατριβής
 • Να κατανοήσουν διεξοδικά τις μεθόδους καινοτομίας
 • Να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις

Καθήκοντα:

 1. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
 2. Σχεδιασμός πειραμάτων
 3. Προετοιμασία δειγμάτων και διάφορες θεραπείες δειγμάτων
 4. Απόκτηση δεδομένων
 5. Θεωρητική, τεχνικοοικονομική ανάλυση & ανάλυση κύκλου ζωής
 6. Διάδοση αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις 

Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο στη ενεργειακή μηχανική, στη χημική μηχανική, στη περιβαλλοντική μηχανική
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και σε γραπτό και σε προφορικό λόγο

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

 1. Επιστολή για την συμμετοχή σας και τους λόγους
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Τίτλοι σπουδών
 4. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 5. Λίστα δημοσιεύσεων
 6. Συστατική επιστολή 

(Τα διακιολογητικά θα σταλθούν στην αγγλική γλώσσα στο εξής:

Ε-mail: [email protected]

Διάρκεια: 6 μήνες (δοκιμαστική περίοδος), 4 χρόνια (κανονική)

Μισθοδοσία Πανεπιστημίου: 2.440 € μηνιαίως

Προθεσμία: έως Τρίτη 30 Οκτωμβρίου 2018

Τοποθεσία: Τάμπερε, Φινλανδία

Πληροφορίες:

-Καθηγητής Tero Joronen

E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: +358 (0) 50 447 8535