Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές υποτροφίες από το ΑΠΘ (10 θέσεις)

Απαραίτητα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες

1 Διδακτορική Υποτροφία: ΠΕ Γεωλογίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», προκηρύσσει μία υποτροφία διδάκτορα.

Αίτηση Υποβολής Πρότασης: 939b6360-913a-4381-84a7-117250fc761e.doc

939b6360-913a-4381-84a7-117250fc761e.doc

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα Γεωλογίας
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γεωλογία με γνωστικό πεδίο «Περιβαλλοντική Γεωχημεία»
 • Αποδεδειγμένη γνώση της παραγωγής και των εφαρμογών μαγνησίτη
 • Τουλάχιστον 3 έτη ερευνητική εμπειρία στην Περιβαλλοντική Γεωχημεία
 • Τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας
 • Τρεις ανακοινώσεις σε εθνικά ή/και διεθνή συνέδρια στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ολόκληρη η προκήρυξη: 5389c246-e9af-4c49-a46b-f61b515c6e93.pdf

Πληροφορίες: - ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τηλέφωνα 2310 99 4009, 2310 99 4082 και 2310 99 4026

Εmail: [email protected]

2 Διδακτορικές Υποτροφίες: ΠΕ Φυσικής. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παραγωγή καινοτόμων σωλήνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης για εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης-δροσισμού» με κωδικό 95724 με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Χρυσάφη, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής προκηρύσσει δύο υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα.

Αίτηση Υποβολής Πρότασης: a8754f6d-2ffc-4c29-a04f-7cb44a753af3.doc

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο ΠΕ Φυσικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο τηv Επιστήμη Υλικών
 • Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη των πολυμερών, των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών και τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό τους
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού εργαστηριακού οργάνου περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD)

Ολόκληρη η προκήρυξη: 25e2e71c-ea58-4622-99ba-dc32fd77d6a4.pdf

Πληροφορίες: - ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τηλέφωνα 2310 99 4009, 2310 99 4082 και 2310 99 4026

1 Διδακτορική Υποτροφία ΠΕ Ιατρικής. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας ΤΠΕ-συστήματος γνώσης για την υποβοήθηση ατόμων με χαμηλή όραση», με κωδικό 95932 », προκηρύσσει μια υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

Αίτηση Υποβολής Πρότασης: a73f6374-3597-495b-b104-acb77cad070b.doc

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Ιατρικής
 • Υποψήφιος Διδάκτορας στην Ιατρική Επιστήμη (ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το τμήμα)
 • Μια ανακοίνωση σε επιστημονικά συνέδρια σχετική με χαμηλή όραση 
 • Μια δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την Οφθαλμολογία
 • Καλή γνώση στην Αγγλική Γλώσσα (Β2)

Ολόκληρη η προκήρυξη: 08187652-1eb1-4064-a86a-436aa5500e5f.pdf

Πληροφορίες: -ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τηλέφωνα: 2310- 994026, 2310- 994082 και 2310- 994009

1 Διδακτορική Υποτροφία ΠΕ Χημείας ή Χημικού Μηχανικού. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απομάκρυνση του μη-βιοδιασπάσιμου οργανικού φορτίου και μικρορύπων με την εφαρμογή του ετερογενούς καταλυτικού οζονισμού από την εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αναστάσιο Ζουμπούλη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προκηρύσσει μία υποτροφία για διδάκτορα. 

Αίτηση Υποβολής Πρότασης:b441970b-ca9c-4960-8cd0-74cfcde11cfe.doc

b441970b-ca9c-4960-8cd0-74cfcde11cfe.doc

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Χημείας ή Χημικού Μηχανικού
 2. Διδακτορικός τίτλος Σπουδών, στη Χημεία ή στη Χημική Μηχανική
 3. Αποδεδειγμένη γνώση σύνθεσης/αξιολόγησης υλικών για περιβαλλοντικές χρήσεις
 4. Εμπειρία ερευνητική τουλάχιστον 30 μηνών στις τεχνολογίες απομάκρυνσης ανεπιθύμητων συστατικών
 5. Τουλάχιστον 6 μήνες ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας στην παρακολούθηση & λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
 6. Τρεις ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια στο πεδίο των τεχνολογιών απομάκρυνσης ανεπιθύμητων συστατικών / ρύπων από το νερό ή τα απόβλητα
 7. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)

Ολόκληρη η προκήρυξη: 90940e25-2944-4cdb-9215-0cb201ddd053.pdf

Πληροφορίες: -ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τηλέφωνα: 2310 99 4009, 2310 99 4082 και 2310 99 4026

Εmail: [email protected]

5 Διδακτορικές Υποτροφίες ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ Χημικός.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προκατασκευασμένο δομικό στοιχείο υψηλής απόδοσης», με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., προκηρύσσει δύο υποτροφίες για διδάκτορες και τρεις υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες. 

Υποβολή αίτησης-πρότασης: d28daa09-d178-42f8-9454-a05a579c1e9d.doc

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ετήσιας φοίτησης στο αντικείμενο της προστασίας περιβάλλοντος & βιώσιμης ανάπτυξης
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με ειδίκευση σε ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων&κτιριακών συνόλων
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στο αντικείμενο της ενεργειακής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων και κτιρίων
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε αντικείμενα αρχιτέκτονα μηχανικού
 • Καλή γνώση αγγλικών (Επίπεδο Β2)
 • Τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της ενεργειακής συμπεριφοράς και της φυσικής του κτιρίου
 • Τρεις ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές της ενεργειακής συμπεριφοράς και της φυσικής του κτιρίου

Ολόκληρη η προκήρυξη: 8b8c3d76-14c3-49fa-90ab-1c250e53bd87.pdf

Πληροφορίες: -ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τηλέφωνα: 2310994009, 2310994082 και 2310994026

Δικαιολογητικά:

-Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)

-Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται)

-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

-Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών

-Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό

Προθεσμία: έως Τετάρτη 10 Οκτωμβρίου 2018

(Τα δικαιολογητικά και η προθεσμία ισχύουν για όλα)