Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες στην Ολλανδία (2.640 ευρώ το μήνα)

Καθήκοντα, προθεσμίες, δικαιολογητικά

Θέση για μεταδιδακτορικό ερευνητή ERC στον τομέα της Φυσικής Φιλοσοφίας διαθέτει το Πανεπιστήμιο Groningen. 

Στόχος του προγράμματος: 

-Προσδιορισμός της διαδικασίας εξομάλυνσης που ενσωματώνεται στις πρακτικές διδασκαλίας

-Αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης με την ψηφιακή ενσωμάτωση

-Διερεύνηση πώς οι συγγραφείς και οι έννοιες της φυσικής φιλοσοφίας εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου

Καθήκοντα:

 • Ισχυρό υπόβαθρο στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Λειτουργία ως ερευνητική διεπαφή για τα διάφορα μέλη του έργου
 • Εξασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού
 • Ολοκλήρωση της εργασίας τους
 • Επίβλεψη της ρουτίνας OCR και επόπτευση δημιουργίας της ψηφιακής υποδομής

Δικαιολογητικά:

 1. Διδακτορικό δίπλωμα στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες ή στη φιλοσοφία ή σε στενά συνδεδεμένους τομείς
 2. Ισχυρή αποδεδειγμένη εξοικείωση με τα δύο τεχνικά και μεθοδολογικά ζητήματα 
 3. Προσεγγίσεις σε τομείς ανθρωπιστικών επιστημών (ιστορία, φιλοσοφία)
 4. Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας
 5. Αποδεδειγμένη εξοικείωση με την κωδικοποίηση και τον προγραμματισμό
 6. Συστατική επιστολή από ειδικούς
 7. Βιογραφικό σημείωμα και κατάλογος δημοσιεύσεων
 8. Δείγμα γραπτού έργου που σχετίζεται με αυτή τη θέση

Ελάχιστος Μισθός: 2.640€

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Διάρκεια: 3 χρόνια

Τοποθεσία: Ολλανδία
Προθεσμία: έως Τετάρτη 10 Οκτωμβρίου 2018

Πληροφορίες: