Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες στη Χημική και Μοριακή Βιολογία

Τι σας προσφέρουν και προθεσμία

Η Διεθνής Σχολή Ερευνών Max Planck στη Χημική και Μοριακή Βιολογία (IMPRS-CMB) αναζητά υποψήφιους μεταδιδάκτορες.

Τομείς

  • Βιοκατάλυση
  • Βιοχημεία
  • Κυτταρική Βιολογία
  • Μοριακή Βιολογία

Απαιτούμενα προσόντα:

-Άριστες ακαδημαϊκές βαθμολογίες

-Ερευνητική εμπειρία 

Προσφέρονται:

  1. Πλήρως χρηματοδοτούμενες διδακτορικές θέσεις
  2. Προηγμένες εγκαταστάσεις έρευνας
  3. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης με διαλέξεις (επιστημονικά εργαστήρια)
  4. Πρόγραμμα καθοδήγησης για την προώθηση νέων επιστημόνων

Τοποθεσία: Γερμανία

Προθεσμία: έως 31 Οκτωμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.imprs-cmb.mpg.de/