Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για σπουδές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ποιοί και πώς συμμετέχουν

Δυνατότητα περάτωσης μεταπτυχιακών σπουδών, με υποτροφίες στο εξ΄ αποστάσεως αγγλόφωνο πρόγραμμα «MSc in Sustainable Agriculture and Business», παρέχεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Οι 6 υποτροφίες παρέχονται στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ενώ προσφέρουν 50% μείωση των αρχικών διδάκτρων. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο ότι είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ότι έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις υποχρεώσεις προς αυτό. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για περισσότερες πληροφορίες