Υποτροφίες & Πρακτική

Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης: Υποτροφίες για 8 προγράμματα σπουδών

Αναλυτικά οι όροι και ο τρόπος συμμετοχής - Στα ελληνικά η εξέταση χωρίς απαραίτητη προετοιμασία

Στα πλαίσια του 9ου Διαγωνισμού υποτροφιών, το ίδρυμα American College of Thessaloniki (ACT) προσφέρει 6 + 1 υποτροφίες πλήρους κάλυψης (100%) στα παρακάτω προπτυχιακά προγράμματα (από 1 υποτροφία για το κάθε ένα σε Θεσσαλονίκη + 1 υποτροφία για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στα Τρίκαλα):

 • Business Administration
 • Business Computing
 • Computer Science
 • English
 • International Relations
 • Psychology

Καθώς και 2 + 1 υποτροφίες πλήρους κάλυψης (100%) στα μεταπτυχιακά του προγράμματα (από 1 υποτροφία για το κάθε ένα σε Θεσσαλονίκη + 1 υποτροφία για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στα Τρίκαλα):

 • MBA (Master of Business Administration)
 • MS in Hospitality and Tourism Management

Σημαντικό: Σημαντικός αριθμός μερικών υποτροφιών θα δοθεί επίσης σε υποψήφιους με υψηλή βαθμολογία.

(1) Ο διαγωνισμός

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία από τις υποτροφίες που προσφέρονται σε μία από τις παρακάτω πόλεις ανά την Ελλάδα, όπου και θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός:

 • Τρίκαλα, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00 στο Μουσείο Τσιτσάνη 
 • Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, 18:00 στη Bissell Library του ACT

Σημειώστε:

 • Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε μία γραπτή εξέταση γνώσεων και ικανοτήτων, πολλαπλής επιλογής, η οποία θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά

(2) Όροι Συμμετοχής

 • Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για προπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να είναι έως 24 ετών
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο του ενιαίου Λυκείου (για τις υποτροφίες προπτυχιακών προγραμμάτων)
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικών σε επίπεδο Β2 της τελευταίας τετραετίας
 • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις υποτροφίες προπτυχιακών προγραμμάτων όσοι φοιτητές είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ACT
 • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέρος την προηγούμενη χρονιά (2017)
 • Οι υποτροφίες αφορούν μόνο στη φοίτηση στο campus του ΑCT. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια επιλέξει ένα intercollegiate program που συνδυάζει φοίτηση στο ACT με ολοκλήρωση των σπουδών σε κάποιο άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού (πχ Kogod School of Business, Washington, DC), το ACT καλύπτει μόνο το κομμάτι που αφορά στα δίδακτρα της Ελλάδας
 • Οι υποτροφίες ισχύουν για εγγραφή μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 • Ο σπουδαστής υποχρεούται να φοιτήσει τουλάχιστον μέχρι τη δεύτερη περίοδο (10 Ιανουαρίου - 30 Μαρτίου). Στην περίπτωση που αποφασίσει να αποχωρήσει μέσα στην δεύτερη περίοδο υποχρεούται να καταβάλει το συνολικό ποσό των διδάκτρων της περιόδου
 • Οι πλήρεις υποτροφίες ισχύουν μόνο για πλήρη παρακολούθηση μαθημάτων (full time)
 • Η εξέταση θα είναι στα ελληνικά και δεν χρειάζεται κάποιου είδους προετοιμασία
 • Για να μπορείτε να συμμετάσχετε θα πρέπει να έχετε μαζί σας το Δελτίο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή το Διαβατήριό σας

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να καταθέσετε αίτηση συμμετοχής