Υποτροφίες & Πρακτική

Υπ. Παιδείας: €101.000 ευρώ σε 40 διδάκτορες (pdf)

Ποιοί και πώς συμμετέχουν

Στα πλαίσια του προγράμματος «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι), καθώς και φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε δύο φάσεις:

(1) Η υποβολή των προτάσεων για την Α΄ φάση θα είναι δυνατή από τις 15/06 έως και τις 10/7 (14:00).

  • Κατά την α΄ φάση της αξιολόγησης θα επιλεγούν έως 30 προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές δύνανται να χρηματοδοτηθούν με χρηματικό πόσο έως 1.000 ευρώ

(2) Κατά τη β’ φάση της αξιολόγησης θα επιλεγούν έως 10 προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν με ποσό έως 100.000 ευρώ ανά πρόταση.

Αιτήσεις, ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη