Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΑΠ: €30.000 σε υποψήφιους διδάκτορες

Ποιούς αφορά - Ολόκληρο το πρόγραμμα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση δύο ερευνητικών έργων με θέμα την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Σημειώστε:

  • Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για αιτήσεις από τις 1/7 έως και τις 20/7

Αναλυτικά:

'Εργο 1) Αφορά τη χρηματοδότηση και έκδοση μέχρι 11 μελετών για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και τους μηχανισμούς οργάνωσής της, με χρονικό ανάπτυγμα τις δεκαετίες 1810 και 1820.

Δικαίωμα υποβολής ερευνητικής πρότασης:

  • Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και υποψήφιοι διδάκτορες

Αμοιβή:

  • Η αμοιβή κάθε ερευνητικού έργου ορίζεται σε 30.000 ευρώ. Η αμοιβή καταβάλλεται ανά μήνα, μετά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προόδου, η οποία υποβάλλεται ως παραδοτέο το τελευταίο δεκαήμερο κάθε τριμήνου

 

Έργο 2) Αφορά τη χρηματοδότηση 1 προγράμματος μετάφρασης και έκδοσης οθωμανικών αρχειακών σωμάτων για την ιστορία της Επανάστασης και του πολέμου της ελληνικής Ανεξαρτησίας στο χρονικό ανάπτυγμα 1821-1830.

Δικαίωμα υποβολής ερευνητικής πρότασης:

  • Ομάδες ερευνητών, κατόχων διδακτορικού διπλώματος και υποψήφιων διδακτόρων

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση του ΕΑΠ