Υποτροφίες & Πρακτική

Αιτήσεις, τώρα, για 43 υποτροφίες

Για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές - Πλήρης φοίτηση σε κορυφαία ιδρύματα της Ελλάδας

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Equal Society, μέσω του προγράμματος ''Σπουδάζω με Υποτροφία'', προσφέρει υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε ορισμένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα των προσφερόμενων υποτροφιών:

(Α) Προπτυχιακές Σπουδές

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

 • Πέντε υποτροφίες 

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

 • Μία υποτροφία 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Αθήνα)

 • Μία υποτροφία 

ΙΙΕΚ NEW YORK

 • Τρείς υποτροφίες

 

(Β) Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μία υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μία υποτροφία για το MSc in International Shipping, Finance and Management

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)

 • Τέσσερις υποτροφίες

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μια υποτροφία για το ΜΔΕ Επιστήμη των Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • Μια υποτροφία για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 • Μία υποτροφία MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

Τρείς υποτροφίες στους κάτωθι κλάδους:

 • MSc in International Business and Management
 • MSc in Entrepreneurship
 • MSc in Finance

Athens Tech College

 • Μία υποτροφία για τα πρόγραμμα MSc in Management of Business, Innovation & Technology

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών (Αθήνα)

Μία υποτροφία για μεταπτυχιακά προγράμματα από τους κάτωθι κλάδους:

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων
 • Τμήμα Ναυτιλίας και Μεταφορών

IST College

 • Μία υποτροφία

Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Μία υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους:

 • MSc International Maritime Business            
 • MSc International Shipping and Logistics  

Mediterranean College

 • Δύο υποτροφίες 

New York College

 • Μία υποτροφία για το Μεταπτυχιακό στις Γνωσιακές Συμπεριφορικές Ψυχοθεραπείες

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών

 • Δέκα υποτροφίες στην κατεύθυνση του Project Management 

Διαδικασία συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο την προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής (και όπου απαιτείται να συνυποβάλλουν και την αίτηση του εκπαιδευτικού Ιδρύματος) μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού και στη διεύθυνση www.equalsociety.gr