Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για σπουδές στο Alba Graduate Business School

"Καλύπτονται" τα μεταπτυχιακά προγράμματα της σχολής

To FPower, σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, προσφέρει μια μερική υποτροφία για ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα της σχολής. 

Η υποτροφία που απευθύνεται σε γυναίκες, στοχεύοντας στην υποστήριξη της πρόσβασης τους σε γνώσεις και δεξιότητες, καλύπτει το 50% των διδάκτρων.

Αιτήσεις:

Προθεσμία: 29/06/2018

Επικοινωνία: info@fpower.gr

Η τελική επιλογή θα γίνει ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες που έχουν επιτυχώς αξιολογηθεί ακαδημαϊκά, από κοινή επιτροπή του FPower και του ALBA Graduate Business School.