Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΔΕΗ: 27 τεχνικοί, φύλακες και εργάτες στη Ρόδο

Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στον ΑΗΣ Κατταβιάς

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν οκτώ μήνες.
15/12/2017 | 11:52

Προσλήψεις 27 ατόμων, ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, στον δήμο Νότιας Ρόδου. 

Θα προσληφθούν υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στον κλάδο ΑΗΣ Κατταβιάς. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και οι απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.   

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πρσόντα, που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του ΑΗΣ Κατταβιάς. 

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας» και ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.

?>