Υποτροφίες & Πρακτική

81 Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων

Για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
07/03/2018 | 11:45

Οι χορηγούμενες θέσεις αφορούν σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και όχι μόνο.

Τα επιστημονικά πεδία και η αντίστοιχες με αυτά θέσεις έχουν ως εξής:

 • Επιστήμες Μηχανικών (32 θέσεις)
 • Επιστήμες Πληροφορικής (11 θέσεις)
 • Οικονομικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Επιστήμες Υγείας (6 θέσεις)
 • Επιστήμες Ζωής (32 θέσεις)
 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Θετικές Επιστήμες (38 θέσεις)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες (7 θέσεις)
 • Τέχνες (1 θέση)
 • Ιατρική Επιστήμη (7 θέσεις)
 • Επιστήμες Διοίκησης (4 θέσεις)

Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο».