Υποτροφίες & Πρακτική

63 υποτροφίες από το Α.Π.Θ.

Οι υποτροφίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων

Έως τις 7 Μαρτίου οι υποβολή των αιτήσεων
05/03/2018 | 10:06

 

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τις παρακάτω χορηγούμενες θέσεις, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ορίζεται η 7η Μαρτίου 2018.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να δείτε την προκήρυξη που σας ενδιαφέρει.