Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Sylvia Ioannou Foundation

Για σπουδές σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου 2018.
01/03/2018 | 10:05

Την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Υποτροφιών. Οι υποτροφίες είναι πλήρεις με μέγιστη διάρκεια τα τρία έτη.

Βασική προϋπόθεση για να διεκδικήσετε την χορηγία, είναι το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σας, είτε της διδακτορικής σας διατριβής, να έχει αντικείμενο τον πολιτισμό, την ιστορία, την γεωγραφία κλπ της Κύπρου.

Λοιπές προϋποθέσεις:

  •  υποψήφιοι κάτω των 33 ετών
  •  οι αιτήσεις οι οποίες δεν θα αναφέρονται σε θέμα επικεντρωμένο στην Κύπρο, θα εξαιρούνται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής
  •  οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών ή Κυπριακών ΑΕΙ, με βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον 8 και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη από την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών
  •  οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, ή την επίσημη γλώσσα του Προγράμματος Σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, πτυχίου ή διπλώματος γλωσσομάθειας (σε ισχύ και ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής)
  •  οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30η Ιουνίου 2018
  •  οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 30η Απριλίου, ενώ απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας, κάντε κλικ εδώ.

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για την σχετική προκήρυξη πατήστε το κουμπί του Workenter «Δείτε το έγγραφο».