Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ (έτος ή 6μηνο)

Τριετής συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΚΕΙΟ Unoversity της Ιαπωνίας

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Μαρτίου 2018
22/02/2018 | 18:36

Οι φοιτητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (ΕΚΠΑ), μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες σπουδών στο Πανεπιστήμιο ΚΕΙΟ της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας συνεργασίας των δύο ιδρυμάτων.

Η συνεργασία έχει ισχύ τρία χρόνια, εντός των οποίων, Έλληνες φοιτητές θα μπορούν να σπουδάσουν στο ΚΕΙΟ, είτε για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, είτε για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά, έως τις 20 Μαρτίου, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2
  • Απαιτείται επισύναψη αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, όπως αναφέρεται στην αίτηση
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά
  • Συνοπτική παρουσίαση του λόγου για τον οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το πρόγραμμα αυτό

Για πληροφορίες σχετικά με τους τομείς σπουδών του KEIO  University, πατήστε εδώ κι εδώ.

Για την σχετική προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Επικοινωνία: τηλ. 2103689731 κ. Μ. Βαρδάκη Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων / mvardaki@uoa.gr

Για την αίτηση πατήστε κουμπί "Δείτε το έγγραφο".