Υποτροφίες & Πρακτική

Αμειβόμενες θέσεις για διδακτορικό στα οικονομικά

Δίνεται δυνατότητα παράτασης της υποτροφίας στα 3+1 έτη

 

Το Maastricht University School of Business and Economics, στην Ολλανδία, ανακοινώνει την χορήγηση υποτροφιών σε νέους ερευνητές του κλάδου των οικονομικών για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

 Oι θέσεις αφορούν:

 • Λογιστική και Διαχείριση Πληροφοριών
 • Οικονομικά
 • Εκπαιδευτική Έρευνα-Ανάπτυξη
 • Χρηματοδότηση
 • Μάρκετινγκ και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδα
 • Οργάνωση-Στρατηγική
 • Ποσοτικά Οικονομικά

Η υποτροφία διαρκεί τρία χρόνια ενώ δίνεται η δυνατότητα παράτασης σε ένα ακόμη έτος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά (πατώντας «ΕΔΩ») έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Ο φάκελος της αίτησης περιλαμβάνει:

 • Αντίγραφα πτυχίων-διπλωμάτων
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικέ επιστολές από καθηγητές του πανεπιστημίου
 • Πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +31 43 388 2222

E-mail: mailto:[email protected]

Περισσότερες πληροφορίες πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο»