Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Harvard για σπουδές στην Οικονομία

Αφορά φοιτητές εκτός ΗΠΑ - Οι μηνιαίες απολαβές της υποτροφίας φθάνουν στα 3.152 ευρώ

Το Harvard MBA scolarships, ένα από τα κορυφαία επιχειρηματικά προγράμματα του κόσμου, ανακοινώνει την χορήγηση διετών υποτροφιών σε ξένους φοιτητές για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019.

Το ύψος των υποτροφιών φτάνει στα 3.152 ευρώ το μήνα (45.000$ το χρόνο) ενώ παράλληλα προσφέρονται τα έξοδα διαμονής, διατροφής και ταξιδιού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 31 Μαΐου 2019.

Η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] συμπεριλαμβανομένων:

  • Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία
  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  • Αντίγραφα πτυχίων
  • Επιστολή αποδοχής από το πανεπιστήμιο

Πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο».