Υποτροφίες & Πρακτική

Πλήρεις μεταδιδακτορικές υποτροφίες στη Σουηδία

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 14 Ιανουαρίου 2018

Το Jönköping International Business School στη Σουηδία, ανακοινώνει την χορήγηση πλήρως αμειβόμενων θέσεων για ένα έτος στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων με έμφαση στη Στρατηγική, την Οργάνωση και την Ηγεσία.

Προϋποθέσεις:

 • Διδακτορικό δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Παιδαγωγική εκπαίδευση στο αντικείμενο του διδακτορικού (ενός έτους)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων, στη ανθρώπινου δυναμικού

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 14/1/2018 και πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Ιστορικό δημοσιεύσεων
 • Αποδεικτικά παιδαγωγικών δεξιοτήτων
 • Προσωπική συνοδευτική επιστολή
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που περιλαμβάνει επαγγελματικές αναφορές, περιγραφή της φιλοσοφίας διδασκαλίας και της εμπειρίας σας
 • Περιγραφή του ερευνητικού σας ενδιαφέροντος
 • Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
 • Αποδεικτικά του διδακτορικού τίτλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +46 36 - 10 10 00

E-mail: [email protected]