Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες: Αιτήσεις έως 19 Ιανουαρίου για το ίδρυμα Fulbright

Το πρόγραμμα αφορά υποψηφίους σχεδόν όλων των επιστημονικών κλάδων

Το ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το πρόγραμμα αφορά σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, καλύπτοντας θέσεις σε σχεδόν όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν τους τομείς των:

  • Τεχνών
  • Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Σπουδών Επικοινωνίας
  • Κοινωνικών Επιστημών
  • Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης
  • Φυσικών Επιστημών
  • Εφαρμοσμένων Επιστημών

Σημείωνεται ότι οι υποψήφιοι θα διαλέξουν οι ίδιοι το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν, υποβάλλοντας την αίτηση τους σε αυτό.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποτροφιών σε έλληνες σπουδαστές, υποβάλλονται  έως και τις 19 Ιανουαρίου 2018

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 210 7241 811/2

E-mail: [email protected]