Υποτροφίες & Πρακτική

3 Υποτροφίες από το πανεπιστήμιο της Ζυρίχης

Προβλέπεται επέκταση της συνεργασίας

Το τμήμα οικονομικών επιστημών του πανεπιστημίου της Ζυρίχης στην Ελβετία, προσφέρει 3 διδακτορικές υποτροφίες για σπουδές πάνω στον τομέα των οικονομικών για ένα χρόνο. Ανοιχτό είναι είσης το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας σε ένα ακόμη έτος. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και τις 31/12018 και τα μαθήματα θα παραδίδονται στην αγγλική γλώσσα.

E-mail: [email protected]