Υποτροφίες & Πρακτική

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τρία ΑΕΙ των ΗΠΑ

Σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» χορηγεί εννέα υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Οι υποτροφίες αφορούν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

  • Rice University (ΗΠΑ - 2 θέσεις)
  • University of Texas at Arlington (ΗΠΑ - 1 θέση)
  • University of Houston (ΗΠΑ - 5 θέσεις)
  • Dalhousie University (Καναδάς - 1 θέση)

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν:

  1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ
  2. Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων
  3. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106503197

e-mail: [email protected]