Υποτροφίες & Πρακτική

9 υποτροφίες από τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Αφορά φοιτητές 22 γνωστικών αντικειμένων

Σε δυναμική θέση παραμένει ο όμιλος των ΕΛ.ΠΕ. στο πεδίο των χορηγιών προς σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος του ομίλου κ. Ευστάθιος Τσοτσορός υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η χορήγηση εννέα συνολικά υποτροφιών (3 για διδακτορική έρευνα, τριών ετών η κάθε μία και 6 για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ενός έτους η κάθε μία).

Αφορά φοιτητές:

  • της Πολυτεχνικής Σχολής
  • της Σχολής Θετικών Επιστημών
  • της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ

Γνωστικά αντικείμενα

Οι υποτροφίες θα εστιάζουν σε γνωστικά αντικείμενα όπως, ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και οι Ευφυείς Πόλεις, τα Εναλλακτικά Καύσιμα και οι Βιώσιμες Μεταφορές, η Επιστήμη Υπολογιστών και Δικτύων, η Μηχανική του Πετρελαίου, η Γεωλογία -Γεωφυσική και Γεωχημεία Υδρογονανθράκων, το Περιβάλλον τα Οικοσυστήματα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα Προηγμένα Υλικά και η Νανοτεχνολογία, τα Οικονομικά της Ενέργειας, τα Δίκτυα Ενέργειας και Γεωπολιτικής, την Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, την Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας, καθώς και την Καινοτομία και Επιχειρηματική Αριστεία.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν οι πρώτες υποτροφίες, σε υλοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στα ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. και το ΑΠΘ.