Υποτροφίες & Πρακτική

4 πτυχιούχοι στο Erasmus+ με μίσθωση έργου

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 24μηνη

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δημοσίευσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων θέσεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι πτυχιούχοι που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πρόγραμμα Erasmus+.

Συγκεκριμένα, με βάση την περιγραφή των θέσεων, το έργο που θα κληθούν να υλοποιήσουν -εντός 24 μηνών- αφορά:

  • Τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης των σχεδίων του προγράμματος Erasmus+.
  • Εγκατάσταση – αναβαθμίσεις λογισμικού ERASMUS PLUS
  • Διαχείριση λογισμικών 
  • Δημιουργία ερωτημάτων (QUERΙES) 
  • Συντήρηση-επέκταση ΟΠΣ του ΙΚΥ
  • Μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, πολύ καλά Αγγλικά, καλή χρήση Η/Υ.

Αμοιβές: Κυμαίνονται από 52.000 έως 54.000 ευρώ, ανάλογα με το πτυχίο. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται ΦΠΑ.

Διεύθυνση υποβολής προτάσεων: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Τμήμα Διοίκησης 1ος όροφος, γραφείο Α8 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 14234 Νέα Ιωνία.

Προθεσμία: Λήγει 1η Δεκεμβρίου 2017.

Προσέξτε:

  1. Οι προτάσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 15:30.
  2. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν την εξής ένδειξη: «Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου (αναφορά κωδικού θέσης π.χ. ΕR. 1) στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+».

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να «κατεβάσετε» εύκολα, γρήγορα και απλά ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος.