Επιχειρείν

Ενισχύσεις από €50.000 για 22 αγροτικές δραστηριότητες

Αιτήσεις από 15 Ιουλίου - Ολόκληρη η πρόσκληση

Ξεκινάει στις 15 Ιουλίου 2019 -και λήγει στις 15 Νοεμβρίου του ίδου έτους- η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ένταξη στη δράση 4.2.1.

["Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)"]

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Στη συνέχεια υποβάλλεται και φυσικός φάκελος.

Χρηματοδοτείται το 50% των αιτούμενων προϋπολογισμών.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει στη βάση βαθμολογούμενων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας, ανά κατηγορία δράσης και μεθόδων.

Σημειώνεται ότι, στην παρούσα φάση, η προκήρυξη του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορά μόνο το νομό Θεσσαλίας.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη της δράσης.

?>