Επιχειρείν

ΕΣΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων

Επιδοτήσεις έως 65% - Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την εξάντληση των πόρων

Επιδοτήσεις που φθάνουν έως και το 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού προσφέρει το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων".

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μονάδες.

Η διαδικασία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας ξεκίνησε την Τετάρτη 20/2 και θα ολοκληρωθεί με την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κινηθούν άμεσα, ώστε να προλάβουν την ένταξή τους. 

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(www.ependyseis.gr/mis).

Κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα έως 10 MB.

Σημαντικό:  Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγές των επιχεiρήσεων.

  • Ολόκληρο το πρόγραμμα και οι κρίσιμες λεπτομέρειές του ΕΔΩ