Επιχειρείν

Αποθήκη γεωργικών προϊόντων με επιδότηση από τα Σχέδια Βελτίωσης

Πλήρης πιλοτική μελέτη για το κόστος κατασκευής και την έκταση που απαιτείται

Σκοπός των Σχεδίων Βελτίωσης είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

Ένα πλήρες πλάνο για την κατασκευή γεωργικής αποθήκης για τη φύλαξη προϊόντων, όπως βαμβάκι, σιτάρι και σανό, παρουσιάζει το workenter με την επιστημονική συνδρομή της εταιρείας αγροσύμβουλος.

Το συνολικό κόστος για την κατασκευή της αγροτικής αποθήκης, όπως θα δείτε και στην "Πιλοτική Μελέτη" (πατήστε το αντίστοιχο κουμπί), ανέρχεται στο ποσό των 76.392 ευρώ.

Το ποσό αυτό μπορείτε να το αντλήσετε από τα "Σχέδια Βελτίωσης" (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3).

Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά έχουν όλοι οι επαγγελματίες αγρότες, (εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και με καθαρό γεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους). 

Διαβάστε περισσότερα για τις δυνατότητες που παρέχουν οι αγροτικές επιδοτήσεις στον αγροσύμβουλο