Επιχειρείν

Αιτήσεις για ενίσχυση από τα κεφάλαια του Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016)

Δείτε ποιους αφορά και τα ποσοστά επιδοτήσεων, ανά γεωγραφική περιφέρεια, σε όλη τη χώρα

Στις 10 Ιανουαρίου 2018 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους γεωργούς

Ένα εξαιρετικά διευρυμένο πεδίο χρηματοδοτήσεων προσφέρει σε εταιρείες, νομικά πρόσωπα και συμπράξεις ο Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016), ο δεύτερος κύκλος του οποίου ενεργοποιήθηκε την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, όπως αποκάλυψε το workenter.

Οι ενισχύσεις ξεκινούν από το ποσό των 27.500 ευρώ και καταλήγουν σε κεφάλαια της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ (επενδύσεις μείζονος σημασίας).

Ο Β΄ κύκλος υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο καθεστώς «Γενικής Επιχειρηματικότητας» ολοκληρώνεται στις 15 Φεβρουαρίου 2018 (προθεσμία).

Αντιστοίχως, για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Ιανουαρίου 2018.

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τα ποσοστά επιδοτήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια:

pososta_enishysis_harti_perifereiakon_enishyseon.pdf